Zahartzea eta gizartea Etorkizunari begira
Euskadiko belaunaldien arteko harremanen etorkizunari buruzko elkarrizketa eta eztabaida publikoa bilatzea
Gizarte-aldaketa Gizarte-desberdintasuna Zahartze demografikoa Gizarte-harremanak Belaunaldien arteko elkartasuna Euskadi Espainia
Editorea
Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Idazkaritza Nagusia
Orrialdeak
20

Lan honek belaunaldien arteko harremanen egoerari heltzen dio, bai nazioarteko ikuspegitik, bai EAEko errealitatetik, eta bi ikuspegi osagarritatik: kuantitatiboa eta kualitatiboa.

Ikuspegi kuantitatibotik, aurrean ditugun erronkak aztertzen dira, bai belaunaldien arteko harrema-
nei dagokienez, bai belaunaldien arteko ekitateari dagokionez. Azterketa kualitatiboa aurrekoaren
osagarria da, eta belaunaldien arteko harremanen alderdi jakin batzuen “bizipena” (iritziak, pertzep-
zioak...) eta informazio garrantzitsu osagarria helarazi nahi dira, irakurleari harreman horien garran-
tzia eta esanahia ulertzen laguntzeko.

Publicaciones relacionadas