Soins Soins à domicile
Zainketen arloko zerbitzuak eta prestazioak
SIA Adinberri
Etxeko arreta Eguneko zentroak Datu estatistikoak Zerbitzu-estatistikak Adinekoak Gizarte-prestazioak Egoitzak Zerbitzuen erabilera Gipuzkoa

Publicaciones relacionadas

Roca-Escoda, M., et al.

Covid-19ak eragindako pandemian, iraupen luzeko zerbitzuak (egoitzak, etxez etxeko laguntza zerbitzuak eta laguntza pertsonala) zaintzen dituzten langileen esperientziak eta pertzepzioak aztertzen ditu artikuluak. Zehazki, zaintzaren dimentsio materiala eta erlazionala nola aldatu diren aztertzen du, baita handitu eta etsi ere.

Ageing in the right place: supporting older canadians to live where they want
National Institute on Ageing

Txosten honek definizio praktiko bat eta esparru bat aurkeztu nahi ditu, zahartzea leku egokian zer den eta horrek funtzionatzeko zer behar den ulertzeko. Halaber, nabarmentzekoak dira osasun-arretako zentroetan dauden jardunbide onenak eta beharrezkoak ez diren diru-sarrerak murriztu ditzaketen aukerak, bai eta Kanada osoan eta beste herrialde batzuetan politika eta programa arrakastatsuak aplikatzen lagun dezaketen aukerak ere.

Martínez, R., et al.

Mendetasunari arreta emateko egungo ereduak, hein handi batean, familia-elkartasunean eta, batez ere, emakumeen ahaleginean oinarritzen denak, zailtasun handiak planteatzen ditu gaur egun, eta gizarte-egituran eta gizarte-itxaropen eta -portaeretan gertatutako aldaketa garrantzitsuekin talka egiten hasten da.