Santé et vieillissement en bonne santé Santé mentale
Salud mental en las personas mayores. Una guía práctica
De la Cámara, C., Lobo, A.
Aukerak Lehen mailako arreta Osasun-arreta Kontrola Dementzia Detekzioa Gaixotasun mentalak Osasun-eskala Esperientziak Prozedura-eskuliburuak Adinekoak Arriskua Osasun mentala Sintomak Nahasmendu psikiatrikoak Tratamendu medikoa Erresuma Batua
Éditeur
Universidad de Zaragoza
Pages
43

Osasun mentaleko arazoak adinekoen artean bezain ohikoak dira heldu gazteagoen artean, eta sufrimendu indibidual nabarmenarekin, suizidioarekin, osasun- eta gizarte-zerbitzuen erabilera handiagoarekin eta osasun fisikoan emaitza kaskarragoekin lotuta daude. Adinekoek, ordea, ez dute joera handirik sintoma mentalak berez adierazteko, eta, era berean, probabilitate txikiagoa dute detektatuak edo tratatuak izateko. Zehazki, adinekoek joera gutxiago dute galerez kexatzeko (harremanez edo trebetasunez), normaltzat jotzen dutelako. Gaixotasun mentalen aurkezpenari dagokionez, askoz ere ohikoagoa da sintoma fisikoekin adieraztea sintoma emozionalekin baino.

Gaixotasun fisikoekin edo garunekoekin zuzenean lotuta ez dauden adinekoen osasun mentaleko arazoen laburpen txiki hori lehen mailako arretako profesionalentzat erabiltzen da batez ere, batez ere familia-medikuentzat edo lehen mailako arretako medikuentzat. Profesionalek sintomak "adinari" egozteko arriskua dute, edo pazienteen egoera ez da oso baliagarritzat jotzen. Adinekoen ehuneko laurogeita hamarrek gutxienez urtean behin egiten diote kontsulta beren lehen mailako arretako medikuari, eta horrek lehen mailako arretaren zeregin nuklearra azpimarratzen du.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

La Organización Mundial de la Salud ha creado una comisión internacional para enfrentar la soledad, y en su primer informe han alertado de que puede ser tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día

COVID-19a eta adinekoak: pandemiak haien bizitzetan, laguntzan eta zaintzetan izan duen eragina
SIA Adinberri

Dokumentu honek pandemiak Europako adineko pertsonengan duen eraginaren ideia nagusi batzuk laburbiltzen ditu, COVID-19 and older people: Impact on their lives, support and care. Osasunean eta ongizatean, interakzio sozialetan, ordaindutako eta ordaindu gabeko lanean, finantzetan eta gabezia materialean, eta osasunaren eta iraupen luzeko zainketan sakontzen du. Horretarako, Eurofound-en Bizitzari, lanari eta COVID-19ari buruzko inkesta elektronikoaren datuak eta Europako osasun, zahartze eta erretiroari buruzko inkesta (SHARE) erabili dira.

Zahartzea Gipuzkoan
Silver economy TIC
Zahartzea Gipuzkoan
SIA Adinberri

Zahartzea Gipuzkoan izeneko lehen txosten honek zahartzearen arloan garrantzitsuak diren hainbat gairen inguruko ibilbidea barne hartzen du, zahartzearen arloko Inteligentzia Aurreratuko Sistemaren sei eduki-blokeen inguruan. Helburu nagusia Gipuzkoan zahartzen ari diren pertsonen errealitatearen berri ematea da.