Soins Approche centrée sur le patient (ACP)
IX Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida «Integración sociosanitaria: un balance de la realidad»
Edad&Vida
Etxeko arreta Banakako arreta Arreta soziosanitarioa Bizi-kalitatea Mendekotasuna

IX. Biltzarrean, COVIDaren ondoren, iraupen luzeko zainketen esparruan benetako zerbitzu soziosanitarioak premiaz garatzeko lan egiteko beharra aztertuko da. Erakundeen eta etxeen esparrua berraipatzen da. Halaber, gizarte- eta osasun-sektoreetako profesionalak, nahikoak eta egokiak, taldean eta modu integratuan lan egiteko beharra azpimarratzen da, adinekoei eragiten dien eta haien osasunean eta bizitzako gainerako eremuetan eragina duen komorbilitateari bermeekin eta kalitatearekin aurre egiteko.

Publicaciones relacionadas