Vieillissement actif et de valeur Bénévolat et participation citoyenne
Interventions évaluées visant la participation sociale des aînés. Fiches synthèses et outil d'accompagnement
Raymond, É., et al.
Zahartzea Fitxa teknikoak Gizarteko esku-hartzea Ebaluazio-metodoak Gizarteko parte-hartzea Adinekoak Programak Osasuna Kanada
Éditeur
Institut National de Santé Publique du Québec
Pages
101

Dokumentu honek, "Adineko pertsonen parte-hartze sozialerako ebaluatutako esku-hartzeak: laburpen-orriak eta akonpainamendu-tresna", literatura zientifikoaren hutsune bat bete nahi du. Parte-hartze soziala zahartzeari buruzko gizarte-politiken erdigunean badago ere, ezer gutxi dakigu adinekoen partaidetza-praktikak sustatzen dituzten esku-hartzeei buruz. Oso gutxitan ebaluatzen edo zabaltzen dira esku-hartze horiek eta erabiltzen dituzten metodo berritzaileek konfidentzialak izaten jarraitzen dute.

Berrikuspen bibliografiko batetik abiatuta, gida honen helburu nagusia da ebaluatutako berrogei esku-hartze inguru aurkeztea, adinekoen parte-hartze soziala sustatzeko. Programa eta proiektu sorta horrek adineko pertsonentzako parte-hartze sozialeko inguruneetan egindako lana bidera dezake, bai eta ahalegin horiek ebaluazio-prozesu baten bidez dokumentatzera gonbidatu ere. Dokumentuak sei atal ditu. Lehenik eta behin, egindako azterketaren testuingurua aurkeztuko dugu, hau da, Quebec-eko Institut National de Santé Publique erakundeak zahartze osasungarriaren inguruan egindako lanak, eta, ondoren, garatutako metodologia azalduko dugu. Jarraian, berrikuspen bibliografikoaren emaitzak antolatzeko erabili den jatorrizko tipologia aurkezten da, baita hura erabiltzeko iradokizunak ere. Jarraian, identifikatutako esku-hartzeak ebaluatzeko erabilitako ikerketa-diseinu motak deskribatzen dira, baita diseinu horiek lortutako emaitzak interpretatzeko dituzten inplikazioak ere. Azkenik, tipologia erabiliko dugu identifikatutako esku-hartze programa bakoitzaren laburpen-fitxa kokatzeko eta aurkezteko.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

Lagunkoitasunari buruzko Europako Jardunbide Egokien VII. Jardunaldia
Vieillissement actif et de valeur Bénévolat et participation citoyenne
Lagunkoitasunari buruzko Europako Jardunbide Egokien VII. Jardunaldia

Jardunaldia Euskadi Lagunkoian aurten lantzen ari den erronkara bideratuta dago: "Parte-hartze soziala eta herritartasun aktiboa".

Ranking de territorios por la economía sénior 2022
Silver economy Nouveaux créneaux
Ranking de territorios por la economía sénior 2022
Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE

Zahartzean gizartearentzako oztopo bat ikusten dutenen aurrean, Ageingnomicsen egungo eta etorkizuneko aukera handienetako bat bezala ikusten dugu. 55 urtetik gorakoak produkzio-jarduerak egiten jarraitzeko gaitasuna duen biztanleriaren sektore garrantzitsu bat dira, bai eta ezagutza- eta esperientzia-iturri paregabea eta funtsezko zutabe emozional eta soziala ere.

Guía para la intergeneracionalidad: convertir los retos de las sociedades longevas en oportunidades
Vieillissement actif et de valeur Bénévolat et participation citoyenne
Guía para la intergeneracionalidad: convertir los retos de las sociedades longevas en oportunidades
Consultora mYmO

Ikerketa kualitatibo hau belaunaldien arteko ekintza baten ahalmenak aztertzen eta deskribatzen saiatzen da, bizi diren gizarte berrien errealitatearekin lotuta.