Vieillissement actif et de valeur Bénévolat et participation citoyenne
Interventions évaluées visant la participation sociale des aînés. Fiches synthèses et outil d'accompagnement
Raymond, É., et al.
Zahartzea Fitxa teknikoak Gizarteko esku-hartzea Ebaluazio-metodoak Gizarteko parte-hartzea Adinekoak Programak Osasuna Kanada
Éditeur
Institut National de Santé Publique du Québec
Pages
101

Dokumentu honek, "Adineko pertsonen parte-hartze sozialerako ebaluatutako esku-hartzeak: laburpen-orriak eta akonpainamendu-tresna", literatura zientifikoaren hutsune bat bete nahi du. Parte-hartze soziala zahartzeari buruzko gizarte-politiken erdigunean badago ere, ezer gutxi dakigu adinekoen partaidetza-praktikak sustatzen dituzten esku-hartzeei buruz. Oso gutxitan ebaluatzen edo zabaltzen dira esku-hartze horiek eta erabiltzen dituzten metodo berritzaileek konfidentzialak izaten jarraitzen dute.

Berrikuspen bibliografiko batetik abiatuta, gida honen helburu nagusia da ebaluatutako berrogei esku-hartze inguru aurkeztea, adinekoen parte-hartze soziala sustatzeko. Programa eta proiektu sorta horrek adineko pertsonentzako parte-hartze sozialeko inguruneetan egindako lana bidera dezake, bai eta ahalegin horiek ebaluazio-prozesu baten bidez dokumentatzera gonbidatu ere. Dokumentuak sei atal ditu. Lehenik eta behin, egindako azterketaren testuingurua aurkeztuko dugu, hau da, Quebec-eko Institut National de Santé Publique erakundeak zahartze osasungarriaren inguruan egindako lanak, eta, ondoren, garatutako metodologia azalduko dugu. Jarraian, berrikuspen bibliografikoaren emaitzak antolatzeko erabili den jatorrizko tipologia aurkezten da, baita hura erabiltzeko iradokizunak ere. Jarraian, identifikatutako esku-hartzeak ebaluatzeko erabilitako ikerketa-diseinu motak deskribatzen dira, baita diseinu horiek lortutako emaitzak interpretatzeko dituzten inplikazioak ere. Azkenik, tipologia erabiliko dugu identifikatutako esku-hartze programa bakoitzaren laburpen-fitxa kokatzeko eta aurkezteko.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

Zahartze aktiboa eta baliozkoa
Silver economy Tourisme senior
Zahartze aktiboa eta baliozkoa
SIA Adinberri

Adinberri Fundazioaren SIA (Inteligentzia Sistema Aurreratua) proiektuaren esparruan egindako gaikako txostenen helburua da gai espezifikoak sakon aztertzea, fundazio honek definitzen dituen aukera-eremuen barruan. Txosten horiek Gipuzkoako zahartzearen eremuko joerak identifikatzeko tresna gisa ulertzen dira.

Vieillissement actif et de valeur Bénévolat et participation citoyenne
La vejez del futuro será urbana y participativa: "Quiero tener un rol activo"

En los próximos meses, cumplirán 65 años las primeras personas nacidas en 1958, fecha que marcó el inicio del baby boom en España. Pasarán ese umbral —sin duda, imaginario— que los engloba en el grupo de las “personas mayores”. Hoy en día, la vejez no tiene por qué significar falta de salud, actividad o planes de vida, pero es un hecho que la jubilación y el resto de cambios aparejados marcan una nueva etapa para los boomers.

El voluntariado como medio para mejorar la calidad de vida de los mayores. Guía innovadora para formadores
Vieillissement actif et de valeur Bénévolat et participation citoyenne
El voluntariado como medio para mejorar la calidad de vida de los mayores. Guía innovadora para formadores
Elche, M.D., Cervigón, R. (koord.)

Eskuliburu metodologiko honen ekarpen nagusia da jarrera inklusiboa sortzea xede-taldeetan, kasu honetan adinekoetan (50 urte edo gehiago). Boluntarioek eta mentoreek xehe-xehe jokatuko dute, jarrera inklusiboari buruz ikasiko dute eta tresna multzo bat lortuko dute talde objektiboei laguntzeko, pertsona behartsuen talde desberdinak baitira. AID proiektua adineko boluntarioen prestakuntzan oinarritzen da, metodologia berriak garatuz, beren inguruneetan aktibo egon daitezen.