Cadres et communauté Intergénérationnalité
Intergénération : les résidences et maisons de retraites ouvrent leurs portes aux étudiants
Gizarte-harremanak Egoitzak Belaunaldien arteko elkartasuna

Las residencias de mayores abren sus puertas a los y las estudiantes a través de una iniciativa que busca favorecer relaciones entre personas mayores y jóvenes.

Publicaciones relacionadas

Silver economy Cadres conviviaux
Eco-Housing Intergeneracional Politta Proiektua

Bizi-iraupenerako, zahartze osasuntsu eta aktiborako etxeko eta inguruneko aukera-eremuetan jarduera ekonomikoa sustatzeko proiektua, Gipuzkoako muturreko zahartze-mailek planteatutako gizarte-aldaketetara egokitutako belaunaldien arteko Eco Co-Housing baten xehetasuna diseinatuz.

Guía para la intergeneracionalidad: convertir los retos de las sociedades longevas en oportunidades
Vieillissement actif et de valeur Bénévolat et participation citoyenne
Guía para la intergeneracionalidad: convertir los retos de las sociedades longevas en oportunidades
Consultora mYmO

Ikerketa kualitatibo hau belaunaldien arteko ekintza baten ahalmenak aztertzen eta deskribatzen saiatzen da, bizi diren gizarte berrien errealitatearekin lotuta.

Intergenerational community planning
Cadres et communauté Intergénérationnalité
Intergenerational community planning
Katz, I., Kaplan, M.

Txostenak orientazioa ematen du belaunaldien arteko plangintza-prozesuaren elementuak ezartzeko, ikuspegia, parte-hartze publikoa eta datuen bilketa eta analisia barne. Gainera, programak, espazio eta instalazio publikoak eta giza zerbitzuak barne hartzen dituzten belaunaldien arteko estrategia eta konponbide sorta bat deskribatzen du.