Cadres et communauté Intergénérationnalité
Belaunaldiarteko gizartea lortzeko norabidean: nola bultzatu adin guztientzako programak? Gida praktikoa
EDE Fundazioaren Zentroa
Ekintza komunitarioa Mendekotasuna Esperientziak Eskuliburuak Antolaketa eta kudeaketa Adineko aktiboak Sustapen-programak Gomendioak Belaunaldien arteko elkartasuna Egoitzazko konponbideak Etxebizitza Euskadi Bizkaia
Éditeur
Bizkaiko Foru Aldundia
Pages
56

Belaunaldien arteko programak gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzeak dira, eta pentsatuta daude adin desberdinetako pertsonek beren artean harremanak izan ditzaten, ezagutzak eta esperientziak truka ditzaten eta, horren ondorioz, aldaketa esanguratsuak gerta daitezen, bai parte-hartzaileen artean, bai haien komunitateetan. Antzeko emaitzak eguneroko bizitzan berez lor daitezkeen arren, esku-hartze horiek lortzeko aukera handiagoak dituzte, betiere ondo diseinatuta eta gauzatuta badaude.

EDE Fundazioak Bizkaiko Foru Aldundiarentzat argitaratutako gida honek inspirazio, motibazio eta laguntza gisa balio nahi du belaunaldien arteko programak gauzatzeko edo ikuspegi hori lehendik dauden ekimenetan txertatzeko. Programa horiek zertan dautzan eta zer potentzial duten aurkeztu ondoren, dokumentuak programa horiek sortzeko eta abian jartzeko metodologia erraz bat iradokitzen du. Metodologia horretan, programa bakoitzaren balizko lan-faseak eta arrakasta-gakoak deskribatzen dira. Gidak beste erakargarritasun bat ere badu: komentatutako hamaika esperientzia erreal hautatu dira, hainbat eragilek (administrazio publikoa, ikastetxeak, hirugarren sektorea, enpresak) parte hartzen duten eta hainbat esku-hartze eremutan (enplegua, teknologia berriak eta berrikuntza, jasangarritasuna, hezkuntza eta gizarteratzea) kokatzen diren programekin.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

Guía para la intergeneracionalidad: convertir los retos de las sociedades longevas en oportunidades
Vieillissement actif et de valeur Bénévolat et participation citoyenne
Guía para la intergeneracionalidad: convertir los retos de las sociedades longevas en oportunidades
Consultora mYmO

Ikerketa kualitatibo hau belaunaldien arteko ekintza baten ahalmenak aztertzen eta deskribatzen saiatzen da, bizi diren gizarte berrien errealitatearekin lotuta.

Las residencias de mayores abren sus puertas a los y las estudiantes a través de una iniciativa que busca favorecer relaciones entre personas mayores y jóvenes.

Intergenerational community planning
Cadres et communauté Intergénérationnalité
Intergenerational community planning
Katz, I., Kaplan, M.

Txostenak orientazioa ematen du belaunaldien arteko plangintza-prozesuaren elementuak ezartzeko, ikuspegia, parte-hartze publikoa eta datuen bilketa eta analisia barne. Gainera, programak, espazio eta instalazio publikoak eta giza zerbitzuak barne hartzen dituzten belaunaldien arteko estrategia eta konponbide sorta bat deskribatzen du.