Vieillissement actif et de valeur Bénévolat et participation citoyenne
Guía para la intergeneracionalidad: convertir los retos de las sociedades longevas en oportunidades
Consultora mYmO
Ekintza komunitarioa Mozkinak Zerbitzuaren ezaugarriak Erabiltzaileen ezaugarriak Ondorioak Azterlan kualitatiboa Belaunaldiak Haurrak Gizarteko esku-hartzea Gazteak Eskuliburuak Adinekoak Sustapen-programak Gizarte-babesa Osasun-zerbitzuak Gizarte-zerbitzuak Belaunaldien arteko elkartasuna Boluntariotza Extremadura Espainia
Éditeur
CENIE
Pages
287

Ikerketa kualitatibo hau belaunaldien arteko ekintza baten ahalmenak aztertzen eta deskribatzen saiatzen da, bizi diren gizarte berrien errealitatearekin lotuta. Eskaintzen diren emaitzak kontzeptualak baino ez dira, ikerketa integratu zuten eta txosten honetan jasotzen diren arlo eta faseetako bakoitzean islatzen den bezala.

Publicaciones relacionadas