Soins Approche centrée sur le patient (ACP)
Decálogo de Supercuidadores para cuidar mejor
Supercuidadores
Ingurunearen egokitzea Banakako arreta Autonomia pertsonala Arretaren kalitatea Zaintzaile informala Zaintzaileak Mendekotasuna Desgaitasuna Prestakuntza Adinekoak Sustapena Gomendioak Profesional-bezero harremana Osasun-zerbitzuak Gizarte-zerbitzuak Espainia
Éditeur
Supercuidadores
Pages
24

Ez da erraza adinekoak, elbarriak edo mendekoak zaintzea, rol hori hartzeak erantzukizun eta inplikazio handiak baitakartza. Zaintzak zaintzailearen prestakuntza fisikoa, mentala, emozionala, espirituala eta soziala eskatzen du; izan ere, egiten duten lana nekagarria da batzuetan, etengabeko alerta-egoera mantendu behar baitute, etengabeko komunikazioa eta bizkortasuna, inguruan dauden eta zainduarekiko sor daitezkeen egoerak konpontzeko. Dekalogo honen helburua adinekoei edo mendekotasuna dutenei laguntzea da, baita familiako zaintzaile eta profesional guztiei ere.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

Guía práctica para personas cuidadoras de personas mayores en el domicilio. Proyecto QAVAD de calidad de vida en el domicilio
Consorcio QAVAD

Bizi-kalitatea, neurri batean, eragiten dieten erabakietan parte hartzeko pertsonek dituzten aukerekin lotuta dago, bai banaka, bai taldean. Horrela, adinekoentzat, bizi-kalitatea adierazteko aukerarekin lotuta dago, bereziki beren bizi-inguruneari, zaintza-planari eta jarduera pertsonalei dagokienez.

IP2 training program for quality of life at home
Soins Approche centrée sur le patient (ACP)
IP2 training program for quality of life at home
Consorcio QAVAD

QAVAD proiektuak etxeko adinekoen bizi-kalitatean zentratzea proposatzen du, beren autonomia mantentzeko beharrezko laguntzak sustatuz, etxean zaintzen duten pertsonei ere lagunduz, bai familiakoei bai profesionalei, eta baita zaintzan esku hartzen duten eragileen koordinazioan ere.

Ejercicio de derechos y deberes de las personas mayores en la vida cotidiana. Guía para profesionales de residencias y centros de día
Rodríguez, P. et al. (ed., coord.)

Argitalpen hau Pilares Fundazioaren ikerketa-ekintza ildo zabal baten testuinguruan kokatzen da, eskubideen ikuspegiari eta Arreta Integralaren eta Pertsonarentzako Zentroaren ereduari buruzkoa. Helburu orokorra da egoitzetan eta adinekoentzako beste zentro batzuetan lan egiten duten talde profesionalei tresna eta metodologia batzuk eskaintzea, eguneroko bizitzan dituzten eskubideak eta betebeharrak sustatzeko eta duintasuna mantentzeko.