Adinberri diru laguntza 2022
En vigueur
Convoqué par
Gipuzkoako Foru Aldundia, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentua
Type d'appel
Subvention
Aide financière
Origine de l'appel
Adinberri
Entités bénéficiaires de l'appel
Entreprises / Associations d'entreprises
Agents de R+D+I

Deialdi honen xedea da espezializazio adimenduna (RIS3) indartzea Gipuzkoako lurraldean, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planan (ZTBP)-Euskadi 2030 definitutako estrategiaren bidez, eta guztiz erantzutea Zahartze Osasuntsua edo Zahartze Osasuntsua zeharkako ekimen eragileari. Ildo horretan, lotuta dago zahartzearekin lotutako erronka eta erronkekin, bai eta Gipuzkoako Zilarrezko Ekonomiaren esparruan identifikatutako aukera-eremuekin ere: etxea eta bizi-luzerarako ingurunea, arreta eta zaintza eredu berriak, osasunaren prebentzioa eta sustapena, zahartze osasungarria eta adinekoen zahartze aktiboa.

Jarduera ekonomikorako eta enplegurako aukerak sortu nahi dira, garatu ahal eta garatu behar direnak enpresa jardueraren ikuspegitik, teknologia eta berrikuntza integratuz: teknologiaren erabilgarritasuna, bizitza independentea babesten duten etxe adimendunak; baita ere, ingurune eskuragarriak eta ingurunearen kudeaketakoak, zerbitzuen robotika, osasuna (hala nola gailu medikoak eta osasun-zerbitzu telematikoak) eta ongizatea, elikadura, segurtasuna, kultura, hezkuntza eta trebetasunak, entretenimendua, garraio pertsonala eta autonomoa, bankuak eta finantza produktuak, turismo aktiboa, kosmetikoak eta moda.

Helburua da pertsonen ezaugarrien aniztasuna kontuan hartzen duten premia eta eskaera berriak asetzea/betetzea, gizarte-balioa sortuz.

Actuaciones subvencionables

Programa jardun-ildo hauen bidez garatuko da, eta horien ezaugarriak oinarri espezifikoetan arautuko dira:

a) Silver Economy: Silver Economy-ren esparruan negozio-aukera berriak edo produktuen eta zerbitzuen «Silverizazioa» sustatzea.

b) Prebentzioa eta adinekoen arreta eta zaintza hobetzea helburu duten berrikuntza sozialeko, soziosanitarioko eta/edo teknologikoko proiektuak garatzen laguntzea.

Erakunde onuradunak izango dira oinarri espezifikoetan ezartzen diren baldintzak betetzen dituztenak, betiere beharkizuna hauek betetzen badituzte:

— Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako debekuen eraginpean ez egotea.

— Zigor administratiborik edo penalik ez izatea sexu diskriminazioa dela eta, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 legeak aurreikusitakoaren arabera.

Délais