Vieillissement et société Mutation démographique
Aldaketa demografikoa
SIA Adinberri
Datu estatistikoak Demografia Zahartze demografikoa Bilakaera Euskadi Gipuzkoa Espainia

Publicaciones relacionadas

Vieillissement et société Conditions de vie
Llegar a los 100 años y contarlo

En España hay cerca de 20.000 centenarios, en 2072 podrían rozar los 227.000.

II Foro de Envejecimiento Fundación Edad&Vida
Silver economy Nouveaux créneaux
II Foro de Envejecimiento Fundación Edad&Vida
Fundación Edad&Vida

Bizi-itxaropenaren gorakadak eta biztanleriaren zahartzeak, datozen urteetan handitzen jarraituko duen errealitateak, aldaketa handia dakarte osasunaren, gizarte-babesaren eta pentsioen arloko politika publikoetan, besteak beste; enpresa-sarean eta gizarte osoan egiten duen bezala.

II. Foroaren helburua enpresen, gizarte-eragileen eta ordezkari publikoen arteko elkarrizketan aurrera egitea da, egungo eta etorkizuneko erronkei eta garapen-aukerei erantzun berritzaileak eta sarekoak emateko, zorionez gero eta luzeagoak diren biztanleen artean.

La esperanza de vida de las mujeres será de 90 años, casi seis más que ahora.