Zer da SIA

 
 
SIA ADINBERRI Fundazioaren erreferentziazko plataforma da, Gipuzkoan zahartzeak dituen erronka nagusiei lotutako jakintza trukatzeko, joerak identifikatzeko eta etorkizuna diseinatzeko.
 
 
Infografia SIA
 
 

SIA Gipuzkoan, Euskadin eta gure inguruko gizarteetan zahartzeari buruzko informazioa eta ezagutza trukatzeko plataforma irekia da, bere dimentsio biologikoan, psikologikoan, sozialean, soziosanitarioan, ingurune fisiko eta ekonomikoan, adinekoen arreta integralaren ereduaren bikaintasuna eta iraunkortasuna lortzen eta kalitatezko enplegua sortzera bideratutako industria lehiakorra garatzen laguntzeko.

Horretarako, SIAtik gaurdaino dagoen ezagutza eta informazio garrantzitsuena (gizarte-politikak, ikerketa, prestakuntza, ekonomia eta enplegua, osasuna, etab.) identifikatu, hautatu, sailkatu eta kontsignatzen da, hortik aurrera etengabe eguneratzeko

Horrela, erakunde publikoei, ekimen pribatuari, ezagutza-zentroei eta gizarte-ekimeneko erakundeei ezagutza ematen zaie erabakiak hartzeko planifikazio estrategikoan, epe laburrera, ertainera eta luzera.

Gainera, SIAk ikerketa-lanak egiten ditu zahartzearen epe luzerako joera nagusiak identifikatzeko, eta etorkizuneko mundua definituko duten indar global eraldatzaile nagusien azterketa ulerkorra egiten du, gizarte, ekonomia, kultura eta bizitza pertsonaletan eragina izango duena. Horren barruan sartzen da gizarteak horien aurrean duen egoerari buruzko azterlanak egitea, eta gizartearen etorkizuneko faktore kritikoak bideratzea.

Azkenik, eta ADINBERRI Ekosistemako eragileekin lankidetza estuan, SIAk Gipuzkoan datozen urteetan zahartzeak izango dituen erronka nagusiak identifikatzen ditu, bai eta horietako bakoitzari lotutako agenda estrategikoa ere, aurreratzea eta garapen-aukera bihurtzea ahalbidetuko duena, eta, azkenik, aurrerapena eta gizarte-ongizatea.

Ildo horretan, SIAk honako jarduera garrantzitsuak egiten ditu:

 • Adierazle sozialak, ekonomikoak eta demografikoak.
 • Zahartzearen arloan espezializatutako dokumentuak.
 • Elkarrizketak paper garrantzitsua duten pertsonekin.
 • Bilaketa kualifikatuak eta berrikuspen sistematikoak.
 • Gaikako txostenak.
 • Azterketen azterketa eta emaitzen berrikuspena.
 • ADINBERRI ekosistemako eragileen beharrak eta interesak atzematea.
 • Topaketak eta webinarak antolatzea.
 • Sare sozialen bidezko hedapena (adibidez, Twitter, Facebook, LinkedIn, etab.). .
 • Esperientzia aipagarrien hautaketa.
 • Sektorearen etorkizuneko joeren azterketa.
 • Zaintza prospektiboko sistema bat artikulatzeko funtsezko aldagaiak identifikatzea
 • Zaintza Sistema osatzen duten elementuak definitzea.
 • Adituen batzorde baten definizioa eta osaera.
 • Delphi kontsultak tokiko eta nazioarteko adituekin.

 

Gainera, SIAk, besteak beste, helburu hauek dituzten jarduera guztiak egiten ditu:

 • Ezagutza berrien baterako sorkuntza, argitalpena eta partekatzea erraztea
 • Adinekoen bizi kalitatea hobetzeko eta zahartzearen erronka sozialei erantzuteko berrikuntza ekimen eta proiektuak sortzeko lankidetzak bultzatu eta garatzea
 • Lankidetza eta berrikuntza sozialeko espazioak sustatzen dituzten plataforma irekiak sustatzea
 • Zahartzearen berrikuntzan Gipuzkoan ezar daitezkeen praktika eta esperientzia arrakastatsuak hedatzea
 • Sistematizatzeko, gainbegiratzeko eta parte hartzeko gune edo foro profesionalak indartzea, zabaltzea eta lotzea
 • Zahartzearen berrikuntzaren arloko proiektu traktoreak sustatzea
 • Europako proiektuetan eta beste jarduera berritzaile batzuetan parte hartzea sustatzea, Europako programen esparruan

 

Azkenik, eginkizun horiek guztiak betetzeko eta teknikarien, arlo horretan lan egiten duten erakundeen eta, oro har, herritarren eskura jartzeko, SIAk honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu webgune honetan:

 • Ezagutza-gune bat zahartze-eremuko edukien funts espezializatu baterako sarbidea eskaintzen duena, gai interesgarrien arabera sailkatuta. Dokumentu-funtsak Gipuzkoako, Euskadiko eta gure inguruko gizarteetako eremu horri buruz argitaratutako eduki nagusiak (azterlanak, saiakerak, txostenak, artikulu zientifikoak, plan estrategikoak, etab.) bildu eta horietarako sarbidea ematen du. Funtsak, gainera, formatu askotako edukiak biltzen ditu: argitalpenak, ikastaroak, aurkezpenak, bideoak, audioak, softwarea, datu-baseak, aginte-taulak, etab.
 • Argitalpen propioen atal bat, honako hauek biltzen dituena:
  • SIA ikerketa-taldeak sortutako gaikako txostenak, plataforman lantzen diren gaiak biltzen dituztenak. Horietan, gai espezifikoak sakon aztertzen dira, Adinberriren erronka eta aukera-esparruen barruan. Txosten horiek zahartzearen arloko joerak identifikatzeko tresnak dira.
  • Azterlanak eta emaitzak (factsheets). Argitalpen horiek SIAk egindako gaikako azterketa laburrak dira, gaurkotasun handiko ikerketa nazional eta nazioartekoetatik abiatuta. Ezagutza espezializatua sortzeko eta zabaltzeko tresnak dira analisiak. Argitalpenak, funtsean, bi elementutan oinarrituko dira: i) Gaurkotasun edo interes bereziko gaiei buruzko gogoeta, eta ii) Zahartzearen arloko ikerketa, azterlan edo datu estatistikoen emaitzak aurkeztea.
 • Informazio eskaera: Gipuzkoako zahartzearekin lotutako datuei buruz webgunean aurkitzen ez den informazioa eskatzeko aukera.
 • Datu-banku bat, zahartze-prozesuan interesa duten pertsona guztien eskura – erakunde publikoak edo pribatuak, ikertzaileak, herritarrak, etab. – esparru horretako deskribapen- eta eboluzio-adierazle nagusiak jartzen dituena. Adierazleak Adinberri Fundazioaren jarduerari eta helburuei lotutako ildo tematikoen dimentsioen arabera antolatzen dira. Dimentsio bakoitzerako, aginte-koadro edo bistaratze jakin batzuetarako sarbidea dago, adierazle eta aldagai desberdinekin.
 • Datuak eguneratzeko aldizkakotasunaren arabera, bi edo hiru hilean behin, Adierazleen analisia atalean aginte-adierazle edo -koadro bat nabarmenduko da. Horretarako, azterketa sakon bat egingo da, eta haren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduko dira.
 • Elkarrizketak atalean, estatuko zein nazioarteko erreferentziazko adituei egindako elkarrizketak aurkezten dira.
 • Prospektiba atalak Zaintza Sistema jasotzen du. Giza adimena eta ezagutza kudeatzeko teknologia aurreratuak uztartzen dituen tresna da, datu partzialen jarraipenetik abiatuta, joera nagusiak ezagutzeko eta egoera probableak ezartzeko edo zuzentzeko, epe labur eta ertaineko ekintzen bidez.
 • La Agenda. Bertan, aurreikusitako jardunaldiei, tailerrei, webinarei eta ekitaldiei buruzko informazioa azaltzen da (aldez aurretik izena emateko aukerarekin), bai eta azken urteetan SIAk egindakoei buruzkoa ere (horri buruz bildutako aurkezpen eta informazio guztiak ikus daitezke).
 • Albisteak atalak prentsan SIArekin lotutako albiste nagusiak biltzen ditu.
 • El Joera boletina, SIAk abian duen jarduerari heltzen dion lau hilean behingo argitalpena.