Zahartze aktiboa eta baliozkoa Boluntariotza eta herritarren parte-hartzea
Zahartze Aktiboaren Indizea
SIA Adinberri
Datu estatistikoak Neurketa Gizarteko parte-hartzea Adineko aktiboak Bizitza independentea Euskadi Europa Espainia

Publicaciones relacionadas

Zahartze aktiboa eta baliozkoa
Zilarrezko ekonomia Adineko turistak
Zahartze aktiboa eta baliozkoa
SIA Adinberri

Adinberri Fundazioaren SIA (Inteligentzia Sistema Aurreratua) proiektuaren esparruan egindako gaikako txostenen helburua da gai espezifikoak sakon aztertzea, fundazio honek definitzen dituen aukera-eremuen barruan. Txosten horiek Gipuzkoako zahartzearen eremuko joerak identifikatzeko tresna gisa ulertzen dira.

Zahartze aktiboa eta baliozkoa Boluntariotza eta herritarren parte-hartzea
La vejez del futuro será urbana y participativa: "Quiero tener un rol activo"

En los próximos meses, cumplirán 65 años las primeras personas nacidas en 1958, fecha que marcó el inicio del baby boom en España. Pasarán ese umbral —sin duda, imaginario— que los engloba en el grupo de las “personas mayores”. Hoy en día, la vejez no tiene por qué significar falta de salud, actividad o planes de vida, pero es un hecho que la jubilación y el resto de cambios aparejados marcan una nueva etapa para los boomers.

El voluntariado como medio para mejorar la calidad de vida de los mayores. Guía innovadora para formadores
Zahartze aktiboa eta baliozkoa Boluntariotza eta herritarren parte-hartzea
El voluntariado como medio para mejorar la calidad de vida de los mayores. Guía innovadora para formadores
Elche, M.D., Cervigón, R. (koord.)

Eskuliburu metodologiko honen ekarpen nagusia da jarrera inklusiboa sortzea xede-taldeetan, kasu honetan adinekoetan (50 urte edo gehiago). Boluntarioek eta mentoreek xehe-xehe jokatuko dute, jarrera inklusiboari buruz ikasiko dute eta tresna multzo bat lortuko dute talde objektiboei laguntzeko, pertsona behartsuen talde desberdinak baitira. AID proiektua adineko boluntarioen prestakuntzan oinarritzen da, metodologia berriak garatuz, beren inguruneetan aktibo egon daitezen.