Osasuna eta zahartze osasungarria Kronikotasuna
Plan de atención integral a la fragilidad y promoción de la longevidad saludable en personas mayores de la Comunidad de Madrid 2022-2025
Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria
Erortzeak Bizi-kalitatea Mendekotasuna Zahartzea Bizi-itxaropena Esperientziak Araudia Helburuak Adinekoak Plan soziosanitarioak Osasun-sustapena Osasuna Madril
Editorea
Comunidad de Madrid
Orrialdeak
167

Plan hau Koordinazio Soziosanitarioko Zuzendaritza Nagusiak egin du, gure adinekoen beharrei erantzun profesionala eta homogeneoa emateko. Era berean, 65 urtetik gorakoen aukerak eta autonomia pertsonala indartu nahi ditu, paziente horientzako osasun-laguntza espezializatua sustatuz, osasunaren eremu guztietan behar dituzten arretei egokitua. Era berean, hauskortasunaren prebentzio goiztiarraren garrantzian zentratzen da, desgaitasunik sor ez dezan.

Publicaciones relacionadas