Osasuna eta zahartze osasungarria Ahultasuna
Longevidad y dependencia. La nueva contingencia del siglo XXI
Rodríguez, G.
Arreta komunitarioa Etxeko arreta Arretaren kalitatea Bizi-kalitatea Sistemaren ezaugarriak Estaldura Iraupen luzeko zainketak Mendekotasuna Zerbitzu-estatistikak Luzetarako azterketa Zerbitzuen ebaluazioa Finantzaketa Gastu soziala Esku-hartze informala Ereduak Antolaketa eta kudeaketa Adinekoak Prestazio ekonomikoa Gizarte-prestazioak Gizarte-babesa Telelaguntza Europa Espainia
Aldizkaria
Ekonomiaz
Bolumena/Zenbakia
(96)
Orrialdeak
141-169

Lan honek mendekotasunaren babes sozialaren garrantzia nabarmentzen du. Iraupen luzeko Europako zaintza-sistemen izaera, garapena, inpaktuak eta mugak aztertzen ditu. Jarraian, Espainako 2009-2018 urteetan Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemak izandako garapena aztertzen da, gobernantza-sistema, prestazioen egitura eta finantzairaunkortasuna kontuan hartuta. Amaitzeko, Mendekotasunari Laguntzeko Zerbitzuaren etorkizuneko erronkak azpimarratzen dira. Mendeko pertsona ardatz duen eredu bat du oinarri; helburua babes-ekintza hobetzea da, eta etxeko eta komunitateko arretari aipamen berezia egiten dio. Azkenik, lurraldeen arteko desorekak murrizteko konpromisoa jasotzen du.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

Plan de atención integral a la fragilidad y promoción de la longevidad saludable en personas mayores de la Comunidad de Madrid 2022-2025
Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria

Plan hau Koordinazio Soziosanitarioko Zuzendaritza Nagusiak egin du, gure adinekoen beharrei erantzun profesionala eta homogeneoa emateko. Era berean, 65 urtetik gorakoen aukerak eta autonomia pertsonala indartu nahi ditu, paziente horientzako osasun-laguntza espezializatua sustatuz, osasunaren eremu guztietan behar dituzten arretei egokitua.

Osasuna eta zahartze osasungarria Jarduera fisikoa
REtirement in ACTion (REACT)

Elikadura-produktu berritzaileak eta nutrizio- eta zentzumen-kalitate handikoak, hirugarren adinekoen osasuna sustatzeko.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha explicado que su departamento apuesta por un modelo innovador en este ámbito, que incorporará novedades respecto a los que se aplican en comunidades como Madrid, Cataluña o Navarra. El Principado apuesta por garantizar todos los derechos y facilitar la vida de las personas mayores y con diversidad en su entorno habitual.