Osasuna eta zahartze osasungarria Kronikotasuna
Estudio del impacto de la discapacidad y/o la enfermedad crónica en las personas mayores y sus familias. Informe de resultados de la tercera fase
Nephila Health Partnership, S.L.
Osasun-arreta Bizi-kalitatea Datu estatistikoak Desgaitasuna Ondorioak Gaixotasun kronikoak Familia Farmakoak Gizarteko esku-hartzea Adinekoak Errehabilitazioa Tratamendu medikoa Espainia COVID
Editorea
Plataforma de Organizaciones de Pacientes
Orrialdeak
29
Sartzeko eskubideak
Acceso abierto

Osasunean eta maila emozionalean duen eraginaz gain, pandemiak beste eremu batzuetan ere izan du eragina, hala nola gizartean, lanean eta ekonomian. Hala adierazi zen Plataforma de Organizaciones de Pacientes delakoak 2020ko ekainean argitaratu zuen 'Estudio del impacto de COVID-19 en las personas con enfermedad crónica' izeneko txostenaren aurretiko bi txostenetan, aurreko faseen emaitzak jasoz. Horregatik, azterketaren lehen fasetik urtebete baino gehiago igaro denean, pandemiaren egoera hain luzeak gaixotasunarekin bizi diren pertsonei nola eragin dien aztertu nahi izan da, eta informazio interesgarria aztertu eta identifikatu da, erakunde sanitarioei eta sozialei laguntzeko kolektibo horren bizi-kalitatea babesteko eta hobetzeko beharrezko neurriak hartzen.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

Panorama de la salud 2021. Indicadores de la OECD
Osasuna eta zahartze osasungarria Kronikotasuna
Panorama de la salud 2021. Indicadores de la OECD

COVID-19ak giza, gizarte eta ekonomia kostu izugarriak eragin ditu, eta krisiaren eragina jasateko osasun sistema askoren azpiko ahuleziak agerian utzi zituen. Pandemiak milioika pertsona hil ditu, eta askoz gehiago osasun-arazoak pairatzen utzi ditu, birusaren zuzeneko edo zeharkako ondorio gisa. Presio handia egin die osasun-zerbitzuei, askotan gainkargatuta baitzeuden krisiaren aurretik. Pandemiak erakutsi du, halaber, osasun-gastu eraginkorra inbertsio bat dela, eta ez kostu bat: osasun-sistema indartsuenek eta erresilienteenek populazioak eta ekonomiak babesten dituzte.

Modelo de atención centrada en la persona con enfermedad y dolor crónicos
Plataforma de Organizaciones de Pacientes

Azterketa kualitatibo honen helburua da pertsona ardatz duen plangintza- eta arreta-eredu bat definitzea gaixotasun eta min kronikoa duten pazienteen ikuspegitik, planifikatzaile eta kudeatzaile publikoen erabakiak hartzean kontuan hartu ahal izateko.