Zaintzak Trebakuntza
Cómo favorecer el ejercicio de derechos y deberes de las personas mayores en los cuidados familiares. Guía de orientación
Ramos, C., Lorenzo, J.
Sarbidea Autonomia pertsonala Ongizatea Komunikazioa Kontziliazioa Zaintzaile informala Eskubideak Gorputz-ariketa Emozioak Familia-ingurunea Prestakuntza Irudia Informazioa Esku-hartze informala Intimitatea Eskuliburuak Betekizunak Partaidetza Adinekoak Prestazioak Osasun-sustapena Gomendioak Gizarte-harremanak Segurtasuna Erabakiak hartzea Lana
Editorea
Fundación Pilares
Orrialdeak
93

Pertsonok zaintza gehiago edo gutxiago behar dugu bizitzan zehar. Hala ere, zaintzen ikasi beharrik ez zegoela zirudien. Zaintzak zainduaren nahiak entzutea eskatzen du. Baina, aldi berean, beharrezkoa da zaintzaileak nahi duena eta egin dezakeena modu asertiboan (hau da, argi eta besteen eskubideei eragin gabe) adierazten eta eskatzen jakitea. Zaintzak zaintzen dugun pertsona gaitzea, aitortzea eta baliozkotzea eskatzen du, harremana ahalik eta kalitate eta berdintasun handienekoa izan dadin. Era berean, zaintzaileek segurtasuna sentitu behar dute, zaintzeko behar den gaitasuna dutelako, eta eginkizun hori betetzean aintzatetsiak izan behar dute. Gida honen helburua zaindutako pertsonen eskubideak errespetatzea eta sustatzea da, zaintzaileek dituzten eskubideak ahaztu gabe.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the European Care Strategy
Europako Batzordea

Estrategia honek zaintzaileen eta zainketak jasotzen dituzten pertsonen egoera hobetzeko programa bat ezartzen du. Horretarako, kalitatezko arreta-zerbitzuetarako eta zerbitzu irisgarrietarako sarbidea bultzatzearen garrantzia adierazten du. Gainera, zaintzaileen lan-baldintzak hobetzearen eta lana eta familia bateragarri egitearen garrantzia azpimarratzen da.

Informe Cuídemi 2020. Presente y futuro de la atención a los mayores
Díaz, J. (dir.), et al.

Orain, inoiz baino gehiago, geure burua berrasmatzeko eta adinekoentzako arreta-zerbitzuak iraultzeko erronka dugu. Txosten honek 360 graduko ikuspegia ematen du sektorean landu behar ditugun hainbat arlori buruz, esperientziak partekatuz eta konponbide praktikoak eskainiz, eta ez soilik teorikoak, gure etorkizun hurbilenean benetako eragina izango dutenak.