Zahartzea eta gizartea Adinkeria
Adinkeria, zahartzeari eta erretiroari buruzko pertzepzioak. Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi baldintzei buruzko azterlana 2020
Matia Instituto
Gizartearen jarrerak Bizi-baldintzak Datu estatistikoak Diskriminazioa Zahartzea Etiketatzea Bilakaera Erretiroa Pertzepzioa Adinekoak Joerak Euskadi
Editorea
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila
Orrialdeak
38

Bizi baldintzen azterketaren helburua da (BBA+55 2020) gizarte politiken planifikatzaileei eta arduradunei informazio zehatza eta puntuala ematea Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko biztanleen familia bizitzaren, banakako bizitzaren eta bizi diren ingurunearen baldintzei buruz. Inkestaren bidez, halaber, lurraldeko adinekoen errealitatea sistematizatu eta zabaldu nahi da, biztanleria talde horri dagozkion hainbat alderdiri helduz.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

La discriminación de las personas mayores en el ámbito laboral
Cabeza, J., et al. (koord.)

Adinagatiko diskriminazioa (adinkeria) gizarte-eremu guztietan gertatzen da Espainian eta munduan. Lan-eremuan, adinkeri hori, neurri handi batean, langileekiko aurreiritziek eta estereotipoek eragiten dute; uste estereotipatu edo praktika arruntek (legezkoak izan ala ez) askotan lan-merkatutik kanpo jartzen dituzte adinekoak, eta zailtasunak dituzte profesionalki prestatzen eta aurrera egiten jarraitzeko.