Produktuak

 
 

Jarraian, labur-labur deskribatzen dira Jagoletza Sistemak sortzen dituen produktu nagusiak:

  • JOERA GLOBALEI BURUZKO URTEKO TXOSTENA: joera globalen txostenak epe luzerako joera nagusiak jasotzen ditu, eta, urtero, gizartean, ekonomian, kulturetan eta bizitza pertsonaletan eragina izango duen etorkizuneko mundua definituko duten indar global eraldatzaile nagusien azterketa ulergarria egiten du.

    Dokumentua deskargatu

  • SEI HILEAN BEHINGO INTELIGENTZIA TXOSTENAK (FUNTSEZKO FAKTOREEN JARRAIPENA/ERRONKAK): Jagoletza Sistemak azken seihilekoan detektatutako gertaera eta mugarri nagusiak modu analitikoan laburbiltzen dituzten txostenak dira, definitutako funtsezko aldagaiei eta jarraipen-adierazleei buruzkoak.

  • PROSPEKZIO BULETIN TEMATIKOAK: Hiruhilekoko buletin tematikoak zabaltzea definitutako funtsezko aldagairen bati buruz, hiruhilekoan aldagai horren gainean jasotako mugarri nagusiak nabarmentzeko.

  • PROSPEKTIBO-DOKUMENTUEN BILTEGIA: Jagoletza Sisteman definitutako funtsezko aldagaiei lotutako prospekzio-dokumentuen datu-basea, ohiko dokumentu-funtzionaltasunekin (bilaketa, sailkapena, etab.).

  • BESTELAKOAK: eskariaren araberako prospektibaren txostenak eta analisiak, Jagoletza Sisteman definitutako funtsezko aldagaiekin lotutakoak.