Delphi

 
 

Delphi metodoaren helburua da iritzi-bateratasunak agerian jartzea eta gai zehatzei buruzko zenbait adostasun azaleratzea, adituei galderen bidez, ziurgabetasun-eremuei buruzko argitasuna emanez eta joera garrantzitsuenak sistematikoki kontrastatzeko aukera emanez.

Jarraian, adituei egindako Delphi inkesten emaitzak adierazten dira:

  • 2021ean Delphi inkesta bat egin genien tokiko zein nazioarteko adituei, datozen urteetan zahartzeak ekar ditzakeen ERRETU ETA AUKEREI buruz, eta emaitzek gizartea epe luzera eraldatuko duten fenomeno eta prozesu globalak identifikatzea ahalbidetu dute.

    Delphi 2021 txostenerako esteka

  • 2022an, tokiko adituei zuzendutako bigarren Delphi inkesta bat egin genuen, ETORKIZUNEKO FAKTORE kritikoenak aztertzeko, TOKIKO ZAHARTZEARI ETA INPAKTU HORIZONTEARI lotutako erronka sozial eta ekonomikoetan duten ERAGINAGATIK

    Delphi 2022 txostenerako esteka