Care Public health services
The state of health care and adult social care in England 2021/22
Care Quality Commission
Erabiltzaileen jarrerak Lehen mailako arreta Arretaren kalitatea Osasun-zentroak Lan-baldintzak Kritika Zaintzaile informala Mendekotasuna Gizarte-desberdintasuna Desgaitasuna Adimen-desgaitasuna Gaixotasun mentalak Etnia Beharren ebaluazioa Zerbitzuen ebaluazioa Bilakaera Gizarte-bazterketa Familia Gutxiengoak Zerbitzu-antolaketa Adinekoak Plan soziosanitarioak Osasun-zerbitzua Larrialdi-zerbitzuak Zerbitzuak eta zentroak Erresuma Batua COVID
Publisher
Care Quality Commission
Pages
140
Rights of access
Acceso abierto

Aurtengo txostenean, zerbitzu-eremu espezifikoei buruzko kezkak nabarmentzen dira, bereziki amatasun-zerbitzuei eta ikasteko arazoak dituzten pertsonei eta autistei arreta ematen dieten zerbitzuei buruzkoak. Arlo horietan, ikuskapenek arazoak izaten jarraitzen dute kulturarekin, lidergoarekin eta zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonekiko interakziorik ezarekin.

Duela gutxi arreta sozialeko edo osasuneko zerbitzuak erabili dituzten 65 urteko edo gehiagoko pertsonen inkestan, osasunaren itxaron-zerrendan zeuden pertsonen herena baino gehiago (%37) ez zen ondo babestu. Bostetik bik (%41) esan zuten eguneroko jarduerak egiteko gaitasunak okerrera egin zuela zain zeuden bitartean.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

Guía de recomendaciones en prevención de caídas en la persona mayor institucionalizada
Aguado, R., et al.

Gida honen helburu nagusia da egoitzetan bizi diren adineko pertsonekin lan egiten duten profesionalei gomendioak ematea erorikoen arriskua, egoitza-zentroaren berezko faktoreak eta adierazitako esku-hartzeak identifikatzeko eta ebaluatzeko, pertsonarengan oinarritutako ikuspegia kontuan hartuta.

A “gloriously ordinary life’’: spotlight on adult social care
House of Lords

Txosten honek ohartarazten du helduentzako gizarte-arretaren sektorea, oro har, etengabe ikusezina izatea gero eta kaltegarriagoa dela, bai arretara jotzen dutenentzat, bai ordaindu gabeko arreta eskaintzen dutenentzat, gero eta premia handiagoa dagoenean, kostuak handitzen direnean eta lan-indarra murrizten ari denean.

Soronellas, M., et al.

Proiektuan zehar egindako elkarrizketa batzuen azterketari esker, pandemiak adineko eta mendeko pertsonen zaintzaren esanahietan emakumeentzat duen eraginari buruz hausnar dezakegu, bereziki zaintza-mosaikoek eskatzen duten antolamendu berrian eta dilema moralak areagotzean, etxekoen unitateen barruan edo kanpoan zaintza gehienak emateko erabakiaren eta hautamenaren aurrean.