Ageing and society Gender
Mujeres mayores
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Norberaren egokitzea Autokontzeptua Mendekotasuna Desgaitasuna Gorputz-ariketa Zahartzea Tratu txarrak Emakumea Teknologia berriak Politikako parte-hartzea Gizarteko parte-hartzea Adinekoak Prestazio ekonomikoa Gizarte-prestazioak Gomendioak Sexu-harremanak Osasuna Sexualitatea Egoera ekonomikoa Familia-egoera Egoitzazko konponbideak Indarkeria Etxebizitza Espainia
Publisher
Ministerio de la Presidencia
Pages
50

Gida honen helburua adineko emakumeen bizi-baldintza espezifikoak eta zahartzeak dakartzan erronkak ikusaraztea da, norberaren zaintzaren eta norberaren denboran aktiboki parte hartzearen aldaketen protagonistak izanik. Era berean, aurreko beste emakume batzuek egindako lanagatik lortu diren eskubideak aitortzea, bizitza atseginagoak, osasun handiagokoak eta askatasun handiagokoak ahalbidetzeko. Baita ere, gogoeta egin behar da urte hauek beren gakoak dituen eta modu positiboan bizitzen saia daitekeen etapa gisa bizi nahi duten guztiekin. Beren baliabideen berri izan dezaten, denbora hori modu osasuntsuan, indar handiagoz eta motibazio handiagoarekin bizitzeko nahia berretsi behar dute.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

Violencia de género y mujeres mayores en la Comunidad Autónoma de Euskadi: visibilizando una vulnerabilidad opaca
Herrero, I., Díaz, C.

Adineko emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ikusezintasuna gogorarazten duen txostenak EAEn indarkeria honek duen dimentsioari buruzko gutxi gorabeherako balorazioa egiten du.

Envejecer con orgullo. Estudio sobre las personas mayores LGTBI+ en Navarra
Equala

LGTBI+ adinekoen egoerari buruzko diagnostiko hau haien errealitate, behar eta eskaeretara modu kualitatiboan hurbiltzen da, politika publikoen eta eremu pribatuko esku-hartzeen arloan ekintza-bideak aurkitzeko.

Hautemateko eta hasierako uneetan laguntza emateko gida. Adineko emakumeen aurkako indarkeria matxista bikote eta/edo bikote ohi harremanetan
EDE - Suspergintza Intervención Social

Gida hau profesionalei, boluntarioei eta lana adineko pertsonen inguruan (elkarteetan, zahar-etxeetan, osasun-zentroetan, zerbitzu sozialetan eta giza-baliabideetan...) garatzen duzuen gainerako eragileei zuzenduta dago nagusiki; izan ere, laguntza-eginkizun ezinbesteko bat izan dezakezue kolektibo horrekin duzuen hurbiltasun eta harremanarengatik.