Intimidad
Ongizatea Konfidentzialtasuna Ingurune fisikoa Etika Intimitatea Araudia Adinekoak Gomendioak Gizarte-harremanak Egoitzak Espainia
Publisher
Amavir
Pages
7

Intimitatea da pertsonek beren balioen mundua (erlijiosoak, filosofikoak, kulturalak, politikoak, sexualak, ekonomikoak, etab.) eta horiekin zuzenean edo zeharka zerikusia duen guztia kudeatzen duten esparrua. Intimitatearen helburua da esparru intimoa bermatzea eta babestea, beste pertsona batzuek nahi ez duten ekintzari, esku-hartzeari eta ezagutzari aurre egiteko, interesdunaren berariazko baimenik gabe.

Publicaciones relacionadas

Zaintza HerriLab

The Zaintza HerriLab strategy is a pioneering initiative led by the Provincial Council of Gipuzkoa together with the Adinberri Foundation to promote the development of local care ecosystems aimed at improving the continuum of care and the care of frail and dependent elderly people living at home. Zaintza HerriLab has managed to bring together the main public, private and community organisations in the field of social and health care in numerous towns in Gipuzkoa within the same working framework and with the same objectives and cooperation strategy.

SILVER ECONOMY

The Adinberri Foundation is responsible for implementing the DFG's innovation strategy within the framework of Etorkizuna Eraikiz, in order to maximise the potential for innovation in the service of healthy ageing.

In this sense, in order to promote a competitive economy in the field of ageing in Gipuzkoa, ADINBERRI has been working since 2019 on the Silver Economy Erronka programme.

HARIAK, A strategy for tackling solitudes

Hariak is the name given to the strategy led by the Provincial Council of Gipuzkoa and Adinberri to prevent and tackle unwanted loneliness. It expresses the commitment of Gipuzkoa's society and institutions in relation to situations of loneliness that people in our territory experience or may experience.