Health and healthy ageing Dementia
From plan to impact III. Maintaining dementia as a priority in unprecedented times
Barbarino, P. et al.
Laguntza Banakako arreta Arreta soziosanitarioa Kanpainak Zaintzaileak Datu estatistikoak Dementzia Diagnostikoa Ondorioak Alzheimerren gaixotasuna Esperientziak Arrisku-faktorea Berrikuntzak Premiak Adinekoak Politika publikoak Arriskua murriztea Osasun mentala Osasun publikoa Informazio-zerbitzuak Tratamendua Nazioarteko egoera COVID
Publisher
Alzheimer's Disease International
Pages
82

Alzheimerraren Nazioarteko Elkartearen txosten honetan, 2017an Munduko Osasun Erakundeak (MOE) onartutako "Osasun publikoak dementziari ematen dion erantzunari buruzko ekintza-plan orokorra 2017-2025" aurrerapenaren ebaluazioa egiten da. Aztertutako aldia 2020ko urtarriletik ekainera bitartekoa da, eta bereziki azpimarratzen dira COVID-19aren pandemiak sortu dituen aukerak eta erronkak.

Planak ezartzen du 2025erako herrialdeen % 75ek dementziarako politikak, estrategiak, planak edo esparru nazionalak izan beharko lituzkeela, bereizita edo beste politika edo plan batzuetan integratuta, eta, 2020an, ehuneko hori % 19koa baino ez da. Dokumentuan hainbat herrialdetan (Espainian, besteak beste, non Alzheimerraren 2019-2023 Plan Nazionala onartu den) hartutako eta garatzeko bidean dauden planen kasuak aztertzen dira, eta gobernuei plan horiek ezartzeko premiazko ekintzara deitzen zaie. Planaren beste helburuetako bat da MOEren 194 estatu kideek dementziari buruzko sentsibilizazio publikoko kanpainak eta ekimenak egitea, estigma murrizteko, kontzientzia handiagoa sortzeko eta gizarteratzea, errespetua eta komunitatean laguntzeko jarrerak sustatzeko. Azpimarratu behar da, gaur egun, dementziaren aurkako plan nazionalak dituzten herrialde guztiek sentsibilizazio-kanpainak egiten dituztela. Era berean, bizimoduarekin zerikusia duten arrisku-faktoreekin lotutako ekimenak ere lantzen dira, hala nola obesitatea eta tabakismoa, gaixotasunaren prebalentzia eta eragina neurri handi batean murriztu baitezakete, bai eta gaixotasunaren ondorioak ere, eta, epe luzera, gastuak aurreztea ahalbidetzen dute. Azkenik, ikerketak erakusten du COVID-19aren ondorioek agerian utzi dutela zerbitzu publikoetako arretaren kalitatea hobetu behar dela, prebentziotik, diagnostikotik eta diagnostiko osteko laguntzatik hasi eta bizitzaren amaierako zaintzetaraino. Ikerketaren emaitzek erakusten dutenez, aurrerapenak egin diren arren, oraindik asko dago egiteko dementziak mundu osoan eragindako milioika pertsonek laguntza eta zerbitzu egokiak eskura ditzaten bermatzeko.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

Dementzia duten pertsonen ongizatea gure eguneroko elkarreraginen bidez hobetzeko gida
Martínez, T., Villar, F.

Gida honetan, dementzia duten pertsonek adierazten dituzten beharrak ulertzen eta haiekin komunikatzeko modua hobetzen lagun diezaguketen zenbait ideia eta teknika aurkezten dira, labur-labur.

Dementzia duten pertsonak: komunikazioa eta ongizatea Aurrerabidea
Martínez, T., Díaz-Veiga, P.

Ibilbide honen bidez, ongizatea errazten duten hainbat gaira hurbildu nahi gara, lagunaren eta lagunaren arteko komunikazio egokiaren bidez. Hori guztia, narriadura kognitiboaren eta dementzia duten pertsonen inguruan ditugun jarrera eta sinesmenei buruzko hausnarketa batetik abiatuta, lehenik bakarka eta gero taldean.

Komunikazioa eta ongizatea dementzia duten pertsonengan berrikuspen parte-hartzailerako fitxa
Martínez, T.

Berrikuspen parte-hartzailerako fitxek talde-hausnarketako prozesu batean autoebaluazioa egiteko aukera ematen dute. Oso baliagarriak dira kontzientzia hartzeko eta indarguneak eta hobetu beharreko arloak identifikatzeko, dementzia duten pertsonen artean komunikazioaren eta ongizatearen sustapenaren funtsezko osagaien inguruan.