Environments and Community Alternative accommodation
Diagnóstico del modelo de cohousing en Euskadi. Versión resumida
Cuesta, C.
Aukerak Autodeterminazioa Kontzeptua Bizikidetza Historia Berrikuntzak Ereduak Premiak Araudia Plangintza Politika publikoak Gomendioak Egoitzazko konponbideak Tipologia Etxebizitza Euskadi Nazioarteko egoera Espainia
Publisher
Eusko Jaularitza
Pages
69
Rights of access
Acceso abierto

Txosten diagnostiko honen helburua da cohousing-aren egungo egoera aztertzea Euskadin, hura garatzeko baliabideak eta alternatibak identifikatzeko. Azterlan horrek, gainera, orientazio praktiko argia du, eta, beraz, kolektiboei, erakundeei, administrazio publikoei eta arlo horretako adituei egindako kontsulta-prozesu batean oinarritzen da. Lehenik eta behin, cohousinga kontzeptu gisa aztertzen da, bai eta Euskadiko egungo esparru juridikoan nola txertatzen den ere, eta, ondoren, beste formula batzuk aipatzen dira, bai estatukoak, bai nazioartekoak.

Lehen kapituluaren azken zatian, hura definitzeko esparru-proposamen bat jasoko da. Azterlan diagnostiko honen bigarren kapituluan, cohousing eredua deskribatzen da, cohousingak Euskal Autonomia Erkidegoko Garapen Iraunkorreko Helburuekin eta Plan Estrategikoekin duen lotura aztertzen da, bai eta eredu hori Euskadin sustatzearen egokitasuna ere, estatistika-adierazle nagusien eta administrazio publikoen lehen urratsen bidez. Jarraian, pertsona interesdunen kolektiboek eta erakundeek, adituek eta administrazio publikoek cohousing-proiektuak garatzeko aurkitzen dituzten ezaugarriak, beharrak eta arazoak aztertzen dira.

Podría interesarte

Publicaciones relacionadas

¿Dónde y cómo vivir? Vivir en casa, vivir en comunidad y otras alternativas residenciales

Koaderno hau "Gizarte inklusibo eta lagunkoia eraikitzen adineko pertsonekin, eskubideetatik abiatuta" bildumaren barruan dago. Bildumaren helburua herritar guztiak sentsibilizatzea adinekoek aurre egin beharreko diskriminazioaz, gizarte eta berdintasun politikak hobetzen eta sustatzen laguntzea da, eta adineko gizon eta emakumeen ahalduntzea sustatzea, beren eskubideak ezagutu eta erreklama ditzaten.

Viviendas y alojamientos para personas mayores. La experiencia internacional
Environments and Community Alternative accommodation
Viviendas y alojamientos para personas mayores. La experiencia internacional
Sancho, M.

Ohiko etxebizitzan egoteak, adina oso aurreratua denean eta mugikortasun-arazoak eta laguntza-beharra agertzen direnean, gero eta zailtasun handiagoak ditu, egoera-multzo multidimentsional baten ondorioz: etxeko zerbitzu publiko eta pribatuen eskuragarritasuna, komunitate-laguntza, hurbiltasun-zerbitzuak, ekintza boluntarioa eta, bereziki, familia-eremuko laguntza.

Viviendas y sistemas alternativos de alojamiento para personas mayores en Europa
Environments and Community Alternative accommodation
Viviendas y sistemas alternativos de alojamiento para personas mayores en Europa
Sancho, M., Lantarón, H.

Bizitza luzearen iraultza dagoeneko izenez ezagutzen dena, erronka multzo batzuei egin behar die aurre gizarte garatuek, eta erronka horiei premiaz egin behar diete aurre, gizartea duintasunez eta autonomiarekiko errespetuz zahartzen dela bermatzeko.