Ageing and society Social inclusion
Covid-19, inequality and older people: developing community-centred interventions
Phillipson, C., et al.
Arreta komunitarioa Gizarte-desberdintasuna Ondorioak Gizarte-bazterketa Babes-faktorea Arrisku-faktorea Gizarteko esku-hartzea Adinekoak Pobrezia Sustapena Transmisioa Erresuma Batua COVID
Journal
International Journal of Environmental Research and Public Health
Volume/number
18(15)
Pages
14
Rights of access
Acceso abierto
Licence
e Creative Commons Attribution (CC BY) license

Dokumentu honek Covid-19ri "komunitatean zentratutako" erantzun baten oinarriak aztertzen ditu. Azpimarratzekoak dira austeritateak ahuldutako komunitateen gaineko presioak, gero eta desberdintasun handiagoak eta gizarte-azpiegituraren murrizketak. Bertan, pandemiak diru-sarrera txikiko komunitateetan duen eragin neurrigabea aztertzen da, eta, aldi berean, nabarmentzen da zenbateraino baztertu diren Covid-19aren hedapena mugatzeko politikei buruzko eztabaidetatik. Lau ikuspegi aztertzen ditu auzoak pandemiari aurre egiteko estrategietan sartzen laguntzeko: komunitatearen parte-hartzea sustatzea; isolatutako pertsonen defendatzaileak kontratatzea; komunitatean oinarritutako jarduera babesteko ekimen nazional bat sortzea; eta epe luzerako politikak garatzea. Dokumentuan, azkenik, gizarteak eta erkidegoek jorratu beharreko gaiak jasotzen dira, urruntze fisikoa sustatzeko neurriekin jarraitzeko aukeraren aurrean.

Publicaciones relacionadas