Ageing and society Policies
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the European Care Strategy
Europako Batzordea
Sarbidea Arreta soziosanitarioa Arretaren kalitatea Lan-baldintzak Zaintzaile informala Zaintzaileak Iraupen luzeko zainketak Mendekotasuna Desgaitasuna Familia Langileen prestakuntza Inbertsioak Gizarte-ekintzako planak Gogobetetzea Laguntza-zerbitzuak Europa
Publisher
Europako Batzordea
Pages
24
Rights of access
Acceso abierto

Estrategia honek zaintzaileen eta zainketak jasotzen dituzten pertsonen egoera hobetzeko programa bat ezartzen du. Horretarako, kalitatezko arreta-zerbitzuetarako eta zerbitzu irisgarrietarako sarbidea bultzatzearen garrantzia adierazten du. Gainera, zaintzaileen lan-baldintzak hobetzearen eta lana eta familia bateragarri egitearen garrantzia azpimarratzen da. Programak Gizarte Eskubideen Europako Zutabeko kalitatezko laguntza eskuratzeari buruzko printzipioak gauzatzen laguntzen du. Gainera, 2030erako enpleguaren eta pobreziaren murrizketaren helburu nagusiak lortzen laguntzen du EB osoan.

Estrategia horren erdigunean Kontseiluaren bi Gomendio proposamen daude: Bartzelonak hezkuntzaren eta lehen haurtzaroaren arretaren arloan dituen helburuak berrikusteari buruzkoa, eta iraupen luzeko zaintza eskuragarriak eta kalitatezkoak izateari buruzkoa.

Publicaciones relacionadas