Ageing and society Demographic change
Aldaketa demografikoa
SIA Adinberri
Datu estatistikoak Demografia Zahartze demografikoa Bilakaera Euskadi Gipuzkoa Espainia

Publicaciones relacionadas

Euskadiko belaunaldien arteko harremanen etorkizunari buruzko elkarrizketa eta eztabaida publikoa bilatzea

Lan honek belaunaldien arteko harremanen egoerari heltzen dio, bai nazioarteko ikuspegitik, bai EAEko errealitatetik, eta bi ikuspegi osagarritatik: kuantitatiboa eta kualitatiboa.

Ikuspegi kuantitatibotik, aurrean ditugun erronkak aztertzen dira, bai belaunaldien arteko harremanei dagokienez, bai belaunaldien arteko ekitateari dagokionez. Azterketa kualitatiboa aurrekoaren osagarria da, eta belaunaldien arteko harremanen alderdi jakin batzuen “bizipena” (iritziak, pertzepzioak...) eta informazio garrantzitsu osagarria helarazi nahi dira, irakurleari harreman horien garrantzia eta esanahia ulertzen laguntzeko.

Esperanzas de vida en España, 2020
Ageing and society Demographic change
Esperanzas de vida en España, 2020
Ministerio de Sanidad

Txosten honek 2020an Espainian bizi diren biztanleen bizi-itxaropenak aurkezten ditu, sexuaren, adinaren eta bizi diren autonomia-erkidegoaren arabera, bai eta 2006tik izan duten bilakaera ere. Era berean, lortutako aurkikuntzek COVID-19aren pandemiak 2020ko bizi-itxaropenetan duen eragina ezagutzeko aukera ematen dute.

Ageing and society Living conditions
Llegar a los 100 años y contarlo

En España hay cerca de 20.000 centenarios, en 2072 podrían rozar los 227.000.