Environments and Community Accessibility
Adaptación del domicilio
Enríquez, M., Enríquez, R.
Irisgarritasuna Ingurunearen egokitzea Elikadura Etxeko arreta Arreta soziosanitarioa Zaintzaileak Mendekotasuna Diseinua Gaixotasun kronikoak Higienea Eskuliburuak Adinekoak Gomendioak Espainia
Publisher
Ediciones Díaz de Santos
Pages
15-26

Bizi-baldintzen hobekuntzek eta osasun- eta gizarte-arloko aurrerapenek bizi-itxaropena garai guztietako altuena izatea lortu dute. Aldi berean, gaixotasunek desgaitasuna eta hilkortasuna eragiten duten ordena aldatu dute, eta, gaur egun, gaixotasun kronikoak dira horiek eragiten dituzten arrazoi nagusiak. Bizilekua behar bezala egokitzeko, premien, aukeren, patologien eta mendekotasun-mailaren arabera hartu beharreko neurriak indibidualizatu behar dira.

Publicaciones relacionadas