DATA BANK

The purpose of this data bank is to make available, to all those interested in ageing, the main descriptive and evolution indicators in this field. 

Filtrar
Filtrar
Care
SIA Adinberri

Biztanleriaren mugapen kronikoari eta laguntza-premiei buruzko datuak, sexua eta adin-taldeen arabera.

SIA Adinberri

Gipuzkoan adinekoei arreta emateko baliabideei buruzko datuak.

Care Carers
Zaintza informala
SIA Adinberri

Zaintza informalari buruzko datuak, iturri estatistiko desberdinen arabera.